dilluns, 22 de febrer del 2010

WeG007: Irekia: El govern obert del País Basc

La setena notícia que he penjat al web d'eGovernment de l'Ajuntament de Barcelona és un breu resum de la iniciativa del Govern Basc anomenada Irekia ('obert' en èuscar).

Fa dies que volia fer-ne un resum donada la trascendència que té, al meu entendre, aquesta iniciativa donat que és el projecte d'oGov més sòlid a nivell espanyol (amb el permís de la gent del Govern d'Astúries, haig d'analitzar també el seu projecte).

Especialment destaco el lideratge del lehendakari Patxi López, imprescindible per a que una iniciativa d'aquest tipus tingui èxit, actualment en aquests projectes el menys complicat és la tecnologia, el més complex són les persones, convèncer-les... d'aquí que un fort lideratge sigui crític per assolir l'èxit.

Aquesta és la notícia penjada en el web d'eGovernment de l'Ajuntament de Barcelona:

Irekia: El govern obert del País Basc

Darrerament estan sorgint iniciatives relacionades amb el que es coneix com govern obert, ("Open Government" en anglès, o abreujadament: "oGov"), amb l'objectiu d'assolir més transparència als governs. Als Estats Units, el Regne Unit i Austràlia s'estan promovent iniciatives en aquest àmbit, a Espanya ja han sorgit iniciatives al Govern del Principat d'Astúries i al Govern basc.

Què és?

El significat de la paraula basca "Irekia" és "obert".

Irekia és el nou portal del Govern basc amb consonància amb el nou paradigma d'open government que s'està començant a implantar en diversos governs, especialment de l'àmbit anglosaxó: els Estats Units, el Regne Unit i Austràlia.

Per què un govern obert?

Una de les mancances del sistema "tradicional" de govern és la llunyania de la ciutadania, en molts casos la ciutadania només participa cada quatre anys en les eleccions, la resta del temps o no pot o no troba la manera d'aportar les seves idees, comentaris i crítiques a l'acció del govern.

Amb el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i, molt especialment, amb l'eclosió de l'anomenat Web 2.0, és a dir, des que tothom pot publicar fàcilment contingut i relacionar-se amb les xarxes socials, implementar un govern obert ja no és un problema tècnic.

Així, doncs, un govern obert persegueix l'objectiu màxim d'una democràcia: un govern fet per tothom i per a tothom.

Eixos d'Irekia

El mateix lehendakari Patxi López promou aquesta iniciativa amb l'objectiu principal de fomentar la transparència en l'Administració basca.

Els tres eixos principals d'Irekia són:

Transparència: Es posarà a l'abast de la ciutadania tota mena d'informació sobre l'activitat i la planificació del govern, i en temps real, (com anècdota cal indicar que una de les primeres dades que s'han posat a l'abast de la ciutadania és el cost d'aquesta iniciativa).

Participació: Totes les decisions que tingui previst prendre el Govern basc s'exposaran públicament perquè la ciutadania pugui debatre-les, valorar-les, criticar-les, lloar-les, completar-les... A més la ciutadania també podrà indicar les seves pròpies iniciatives perquè el Govern les tingui en compte.

Col·laboració: La idea és que el govern, la ciutadania, les empreses... en general, tota la societat basca col·labori per construir una societat millor.

Cal tenir en compte que la participació ciutadana fa molts anys que existeix, la nova aportació d'Irekia és recollir aquesta participació de manera fàcil i àgil, i integrar-la en l'acció quotidiana del Govern basc, és a dir, això serà el procés habitual, no un procés excepcional.

De fet, cada iniciativa governamental haurà de tenir en compte la participació de la ciutadania, això vol dir que tots els departaments del govern basc han de promoure la participació de la societat —no només permetre-la—, de fet, el projecte Irekia inclou escoltar activament la ciutadania per saber què opina en altres llocs diferents d'Irekia. De fet, es farà un seguiment especial de les xarxes socials, ja que actualment ja són les noves àgores de la societat, per aquest motiu bona part del contingut d'Irekia també es posarà a les xarxes socials.

Tot just s'està a les beceroles d'aquesta iniciativa però, tal com es comenta en la introducció d'Irekia, "el viatge més llarg comença amb el primer pas" (Lao-Tse).Enllaços relacionats: