divendres, 24 de desembre del 2010

OpenData BCN: Documentació i agraïments

El passat dia 22/11/2010 es va presentar públicament el projecte OpenData BCN, és a dir, el Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Barcelona que estarà disponible a principis de febrer del 2011, per tant, d'aquí a poc més d'un mes.

Segurament és un dels projectes que he impulsat que més il·lusió em fa.I em fa il·lusió bàsicament per dos motius:
 • Per què, com a professional que està treballant a l'Ajuntament de Barcelona és molt enriquidor veure que es tiren endavant iniciatives de transformació de l'Administració.
 • Per què, com activista social, que creu fermament en el sector públic, aquest tipus de projectes són els que ajuden a millorar la societat potenciant la transparència i la implicació de tothom.
Per qui no sàpiga què és l'obertura de dades públiques:
"El projecte d'obertura de dades públiques consisteix en posar la informació que posseeix l'Administració a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió, facilitant, al mateix temps, l'accés a aquests recursos informatius per tal de fomentar-ne la seva reutilització (inclosa l'automàtica)."
Això que sembla senzill és, de fet, un canvi de paradigma donat que permet que tota la societat (ciutadania, empreses, etc) creïn serveis públics a partir d'aquesta informació, per tant, l'Administració deixa de ser l'única que ofereix serveis públics.

De fet, el principal motiu que ha impulsat el projecte OpenData BCN és:
"Les dades públiques, que l’Ajuntament de Barcelona té en custòdia per exercir les seves funcions, en realitat pertanyen als ciutadans. Per tant, han de poder ser accessibles per tota la societat sense cap discriminació i per qualsevol ús sempre respectant la privacitat de les dades personals."


Aquest motiu, per si sol, ja justifica aquesta iniciativa, però hi ha molts més motius de pes:
 • Les dades són la matèria primera de la Societat Digital, la nova societat que s'està implantant.
 • És una molt bona manera d’augmentar la transparència de l’Administració, es percep millor els seus límits i l’esforç invertit en els serveis públics, (en concret, permet retre comptes de forma contínua).
 • Fomenta la creació de serveis basats en informació pública per part del sector privat (complementant els serveis públics que ofereix l’Administració).
 • Dóna les mateixes oportunitats a tothom de disposar d’aquesta informació, s’universalitza l’accés.
 • Provoca un impacte positiu en l’economia generant riquesa a partir de l’impuls del negoci de les empreses del sector del coneixement i de les TIC.
 • Fomenta les accions de R+D+I, (Recerca, Desenvolupament i Innovació tecnològica) al facilitar l’accés a les dades públiques a aquelles organitzacions públiques o privades que les necessitin.
 • Es millora la qualitat de les dades, per tant, millora l’eficiència de l’Administració.
 • Millora la interoperabilitat entre administracions públiques i, també, la intraoperabilitat dins de la pròpia Administració i, conseqüentment, s’eviten redundàncies.
 • És el primer pas cap a un Govern Obert (Open Government).
Per tant, queda més que justificat aquest projecte.

Si voleu entrar més al detall, us recomano que us llegiu el document (mesura de govern) on el Govern Municipal va exposar aquest projecte (de forma oficial) a la Comissió de Presidència del passat 1 de desembre:Us adjunto també l'arxiu PPT de la presentació pública del 22 de novembre:Us deixo algunes fotografies d'aquesta presentació del 22/11/2010:


Fa molt temps que estic treballant en tirar endavant aquest projecte...

El punt d'inflexió va ser el 22 de juliol quan li vaig exposar al Gerent Municipal i aquest em va donar el vist-i-plau per impulsar-lo definitivament.

Durant l'agost i setembre vaig redactar el document amb la mesura de govern, un document que va necessitar el consens de moltes persones de l'Ajuntament, de fet, se'n van fer cap a 20 versions diferents! :)

A més, també vaig recolzar-me amb d'altres persones (de fora de l'Ajuntament) coneixedores dels projectes d'obertura de dades i amb qui tinc confiança.

Per això vull agrair públicament a l'Alberto Ortiz, a l'Andrés Nin i a la María Jesús Salido la seva dedicació.

Gràcies!


Enllaços relacionats:

17 comentaris:

unkown ha dit...

Get your favorites items online in Auckland Newzealand. Treasurebox is one of the most popular store which provide their customers all the items at lowest price . Buy Mattress nz

pinoy1 tv ha dit...

Today Pinoy Replay Are no 1 trending on goole in philippinese. Now i decided to gift a new website for my philippinese friend Pinoy1 tv is only for ABS-CBN and GMA Replay.here you can watch your favourite pinoy tv shows free.

Amania ha dit...

Watch online seriale online and all the other serials online in hd. WE are providing all the romania tv shows and serials on clicksud which you will be watch daily online.

Mirasea ha dit...

You will be easily play all the updates online. Now today we are sharing with you romanian tv Seriale online which you will be Vezi online in hd.
Mirasea Online.

Amania ha dit...

Get all the latest updates and get the items same as breeze gazebo at lowest price items in Auckland Newzealand. All the items are easily availalble which you will be get online in a single click.

Mich Booster ha dit...

Extremely popular with athletes, athletes and bodybuilders as well as strength athletes because the Ephedra ECA Stack Hard Rock quickly burns body fat and brings an enormous muscle definition! ECA Stack Ephedra ECA Stack Hard Rock is a strong product for more energy and endurance and is ideal as a pre-workout booster.

swedish ha dit...

https://swedish24.co.kr/

스웨디시마사지란무엇인가요?


스웨디시는스웨덴에서건너온마사지입니다.유럽에선이미엄청유명한마사지죠.
한마디로스웨디시자체를사전어로풀이하면, ”스웨덴스타일“ 또는 ”스웨덴어”입니다.
허나우리나라에선스웨디시란단어자체가일종의마사지행위의명칭이된신종마사지로
탄생했습니다.

정확하게말을하면스웨디시마사지또는스웨덴식마사지가올바른표현입니다^^
스웨디시에대해사전적인이야기를써넣었습니다.
사전적의미말고정말로스웨디시마사지는각국가별로어떻게관리를하고있을까요?
각국가별차이는있는지알아봐요.

한국에서는스웨디시마사지하면타이마사지나아로마마사지경락마사지와는다르게
압이적고부드럽고릴렉싱한마사지로통합니다.한국에서스웨디시는보통타국가의관리사가관리를해주는것이아니라한국인관리사들이관리를해줍니다.
보통부드러운관리다보니, 연령이높은관리사가관리할경우손이거칠염려때문에
비교적연령이낮은관리사가관리를해줍니다.

스웨디시마사지는각종아로마오일을이용하여바디에오일링을하고근육결을따라미끄럽게또깊숙하게근육에자극을주어혈액순환을촉진시켜근육을풀어줍니다.
서양을대표하는수기요법이라하며서양인들은이마사지를가장이상적이고과학적인
마사지라고평가하고있다고합니다.또한귀족느낌의마사지라고하기도하는데
고대에왕들이나왕족귀족들이즐겨받던마사지의기법이며, 기법자체가품위있고
바른매너의품격으로마사지에임합니다.

스웨디시의궁극적인마사지목표는혈액순환이라고볼수있습니다.
림프자극, 피부자극, 근막자극등을통해혈액순환을시켜피로를회복하고
몸의에너지를충전하는것이것이스웨디시마사지의기초이고근간입니다.

스웨디시마사지의특징은

스웨디시마사지는이성간의마사지가음양의조화를이루어더욱좋다고판단하며,
전신을오일로관리하기때문에전신을풀오일링하고밀착하여관리한다.
때문에불가피하게일회용속옷만착용하고옷을모두탈의합니다.
이때마사지를받는사람이수치심을느끼지않도록시술할부위만노출후
나머지는모두가리고관리해줍니다.
수면을유도하는관리이기도해서말을많이시키지않기도합니다.
허나, 관리사의성향에따라다르기때문에말을많이거는관리사도많이있습니다.
절제와, 클래식, 고급스러움, 매혹적인관리가바로스웨디시마사지라고보시면됩니다.

스웨디시마사지는 1인샵에서도관리를많이하고로드샵에서도관리많이합니다.
한국에서는예전건마가유행을많이했는데지금은
5대마사지로나뉘어진거같습니다.

스웨디시마사지, 로미로미마사지, 아로마마사지, 경락마사지, 타이마사지
예전에건마가많이나뉜거같습니다.

스웨디시마사지는남녀노소누구든한번받으면절대잊지못할엄청난마사지입니다.
릴렉스하고부드러운관리에부드러운웜오일거기에잔잔한음악까지
관리를받고나면무조건꿀잠이가능한최고의관리가바로 “스웨디시마사지입니다.”

Jack Die ha dit...

If you are wondering for red dot sights and you have not money, i wan to suggest you cheap and Affordable Sight with full specification.That is amazing and beautiful sight.
Thanks

Maira Melon ha dit...

Video editing is a big issue for everyone, I faced same issue but Now I have found for editing, Kinemaster Diamondis a best video editor free and no watermark.
Thanks

Anònim ha dit...

After everything that’s happened, can the ace pair be reunited? Genius setter Kimichika Haijima and team ace Yuni Kuroba were a duo on and off the volleyball court. But at the last tournament of middle school, Barrister Babu online the two begin fighting and end their friendship. Now in high school, they are forced to meet on the same side of the net.

Desi Ingredients ha dit...

Doramasmp4 esperamos que la estés pasando genial viendo. DoramasMP4 siempre será el primero en tener el episodio, así que por favor marque y agréguenos en Facebook para actualizarlo.
https://bibikor704.wixsite.com/doramas

Abraham ha dit...

Thanks for sharing, Its very informational for me and learn a lot.

Purchase Online

Abraham ha dit...

Nice article. Thanks for the information

nipple tape

delivery details ha dit...

Nice article. Thanks for the information

Emma Watson ha dit...

Thank you so much as you have been willing to share information with us. We will forever admire all you have done here because you have made my work easy.
https://s75s.com/

thomas ha dit...

Nice blog thanks for sharing. For more information about best gaming chairs go to myfumituregoals

zong call packages ha dit...

Nice blog thanks for sharing