dijous, 31 de març del 2011

WeG011: El portal OpenData BCN ja és una realitat

(Aquí tenéis disponible la versión en castellano de este post)

Des d'aquest dilluns que el servei de dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona, OpenData BCN, ja és una realitat.

Els que em seguiu, sabeu que sóc un clar defensor, i activista, de l'obertura de dades en les administracions públiques i, de fet, de qualsevol acció que faciliti la transparència en les organitzacions.

Participar en l'impuls i en la creació d'aquest Portal OpenData BCN és un bon exercici en aquest sentit ;-)

Tot seguit us transcric la notícia que vaig escriure aquest dilluns pel web d'eGovernment de l'Ajuntament de Barcelona relacionada amb la sortida en producció d'aquest servei:

El portal OpenData BCN ja és una realitat

OpenData?

L'obertura de dades públiques - més coneguda pel mot anglosaxó 'OpenData' - és un procés que consisteix en posar les dades que posseeix el sector públic a l'abast de tota la societat en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que en permeti la comprensió i en fomenti la reutilització.

Gràcies a aquest procés, els diferents actors de la societat - la ciutadania, les empreses i qualsevol institució - poden utilitzar aquesta informació per informar-se o per crear nous serveis, complementant els serveis públics o, si s'escau, obtenint-ne un valor comercial.

OpenData a Barcelona

L'1 de desembre passat el Govern municipal, a la Comissió de Presidència, es va comprometre a oferir aquest servei de dades obertes amb els objectius següents:

  • Augmentar la transparència de l'Ajuntament.
  • Universalitzar l'accés a les dades.
  • Promocionar el teixit econòmic i la innovació.

Amb aquests objectius des d'avui s'ofereix el Portal OpenData BCN: http://www.bcn.cat/opendata/

Un portal que, en aquesta primera versió, ofereix més de 500 conjunts de dades diferents classificats en cinc grans temes.

  • Territori: inclou mapes, dades d'urbanisme, informació dels barris, etcètera.
  • Població: inclou informació sociodemogràfica, moviments de població, etcètera.
  • Economia: amb dades relacionades amb la contractació, els habitatges, els vehicles, etcètera.
  • Entorn urbà: amb informació dels equipaments a la ciutat, l'estat del trànsit, les dades dels transports, etcètera.
  • Administració: inclou les ordenances municipals, les normes urbanístiques, etcètera.

D'altra banda, i de cara a fomentar la reutilització d'aquests conjunts de dades, s'ofereix aquesta informació en diversos formats, segons les característiques de cada conjunt de dades.

Així, per exemple, s'ofereixen dades en formats més tècnics (com ara els formats vectorials .dgn o .dwg, entre d'altres) i formats més coneguts per la ciutadania (per exemple el .pdf o el .xls).

També cal remarcar que s'ofereixen dades en format .rdf. Es pot considerar aquest format com el propi dels serveis d'obertura de dades, ja que té unes determinades característiques que faciliten el processament i la reutilització de les dades; per aquest motiu és un dels formats amb més demanda per part dels desenvolupadors de serveis basats en dades obertes.

En aquest sentit, convé destacar que el portal OpenData BCN ofereix els més de 30.000 equipaments que hi ha a la ciutat en format .rdf de cara a fomentar que aquesta informació es pugui reutilitzar.

També s'ofereix la guia de carrers en aquest format i el perfil del contractant, un conjunt de dades que conté, entre altres informacions, les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de contractació de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.
Enllaços relacionats: