dimarts, 3 de maig del 2011

Presentació sobre el concepte "Obertura de Dades (OpenData)" en el Ararteko


Aquest post només està disponible en castellà:

Presentación sobre el concepto "Apertura de Datos (OpenData)" en el Ararteko.