dimecres, 4 d’abril del 2012

Comentaris sobre el nou avantprojecte de llei de transparència d'Espanya

Aquest post només està disponible en castellà:

Comentarios acerca del nuevo anteproyecto de #leydetransparencia de España.