dijous, 3 d’abril del 2008

Estadístiques del Vol Virtual BCN 4D

Per aspectes periodístics, (concretament a l'Avui), m'han demanat un resum estadístic de l'ús del Vol Virtual BCN 4D.

Una mica d'història...

La història del Vol Virtual sobre la ciutat de Barcelona es remonta a l'any 2003, quan l'Ajuntament de Barcelona publica el Vol Virtual en el seu web municipal (http://www.bcn.cat/). Inicialment es podia sobrevolar i ubicar-se en un determinat lloc mitjançant el nom del carrer i el número. Posteriorment, en el 2005, el Vol Virtual va adquirir la incorporació pictogràfica dels edificis més emblemàtics de la ciutat i,també, es va actualizar el mapa, (per incorporar tots els canvis urbanístics fruits del Fòrum 2004). En aquest any també s'hi van incorporar 25 vistes de 360 graus que permeten visitar els parcs, monuments i avingudes més coneguts de la ciutat.

El Vol Virtual BCN 4D...

Dins del marc de la fira GlobalGeo'07 l'Ajuntament de Barcelona va presentar - en fase de proves - la nova versió del Vol Virtual, anomenada Vol Virtual BCN 4D. En l'Internet Global Congress'07 - actualment bdigital Global Congress - es va fer el llançament definitiu.

La principal novetat d'aquesta versió és la incorporació de la quarta dimensió, el temps.

Així doncs, es permet als usuaris tenir una visió històrica dels grans moments de transformació urbanística de la ciutat des de la postguerra fins als nostres dies.

L'usuari pot sobrevolar qualsevol carrer de la ciutat en tres dimensions completant-ho amb imatges àrees de diferents dècades: 1947 (període de la postguerra), 1958 (modificacions atribuïdes al Pla Urbanístic del 1953), 1970 (el creixement de la perifèria de la ciutat), 1986 (primers canvis de l'etapa democràtica), 1994 (època post-olímpica) i 2005 (època post-Fòrum).

Hom pot observar transformacions urbanístiques com ara el gran canvi del litoral, la creació de nous barris, la modificació dels existents, la creació de les rondes, la remodelació de nusos viaris, l'arribada de la Diagonal al mar, etc.

Cal comentar que aquest producte comença a l'any 1947 donat que és el primer any en què es disposa d'una fotografia amb un mínim de qualitat i que abarqui a tot el terme municipal.

D'altra banda, la nova versió inclou una sèrie de fotografies a cada dècada que permeten que cada usuari s'introdueixi en la Barcelona que està sobrevolant en aquell moment. D'aquesta manera obtenim una visió històrica com també social de l'època.

En el fons, el que fem és un viatge en el temps i en l'espai.

Ressò mediàtic del servei Vol Virtual BCN 4D...

Tal com ja he comentat, a finals de febrer del 2007, en el marc de la fira GlobalGeo'07 és quan es va fer un pre-llançament del producte, (fins aquell moment ja existia el producte però sense la part històrica).
Va ser l'estrella de l'esmentada fira, fins al punt que va aparèixer en articles en els principals diaris, (El Periódico, La Vanguardia, El País, Avui, El Mundo, 20 minutos). També se'n va fer ressò ràdios i televisions (CatRàdio, Com Ràdio, BTV, TV3, Telecinco, TVE).

(Si algú li interessa disposo de còpies dels articles, tall de ràdio i vídeos de les televisions)

A mitjans d'abril'07, en el marc de l'Internet Global Congress es fa el llançament definitiu del Vol Virtual BCN 4D. Torna a aparèixer en els mitjans de comunicació.

Estadístiques del servei Vol Virtual BCN 4D...

En tot l'any 2007 es van rebre 202.583 visites al Vol Virtual BCN 4D.

Això dóna una mitjana diària de 555 visites.

És una xifra molt alta, especialment si es té en compte que és un servei que requereix la instal·lació d'un petit programa per a poder-lo utilitzar.

Respecte a l'origen de les visites, cal comentar:

Un 57,71% prové d'Espanya, (és una dada lleugerament inferior a la mitjana de tot el web municipal)
Per tant, un 42% de les visites tenen un origen internacional.

El desglòs per continents és:


 • Europa...81,40%

 • Amèrica..16,31%

 • Àsia......1,67%

 • Oceania...0,33%

 • Àfrica....0,29%
El desglòs per països és:

 • Espanya................57,71%

 • Estats Units d’Amèrica..8,62%

 • Regne Unit..............6,44%

 • Alemanya................2,18%

 • Itàlia..................1,64%

 • Argentina...............1,55%

 • Mèxic...................1,41%

 • França..................1,40%

 • Holanda.................1,27%

 • Uruguai.................1,16%

 • Portugal................1,13%

 • La resta està repartit entre numerosos països.
En aquest 2008 les dades han baixat una mica, (en espera d'una actualització prevista que donarà nous continguts al producte):

En aquest 2008 tenim una mitjana diària de 408 visites.

Actualitzacions...

Tal com ja t'he comentat, a curt termini està previst fer uns 'retocs' per millorar el servei i afegir-li nous continguts, (especialment nous edificis singulars en 3 dimensions fruit d'un acord amb la societat estatal Segitur).

S'està treballant per, a mig termini, poder eliminar la necessitat d'instal·lació d'un programa, es vol que l'usuari només hagi de fer click, no li calgui instal·lar res, (òbviament sense renunciar a cap funcionalitat disponible actualment).

Si algú vol més informació del projecte Vol Virtual BCN 4D que no dubti en demanar-m'ho, actualment jo en sóc el cap de projecte.

Accés al servei...

Accés al Vol Virtual BCN 4D: http://www.bcn.cat/volvirtual/

Més informació...

El Vol Virtual BCN 4D s'ha creat amb l'ajut de l'empresa Geovirtual.

Imatges...

Us afegeixo unes imatges (no gaires per no 'cansar'), són totes de la línia de la costa, veureu com ha anant canviant...
Enllaços relacionats:

Estava escoltant el recopilatori 'Tears Roll Down (Greatest Hits 82-92)' dels Tears For Fears mentre redactava aquest post.
La veritat és que no sóc un gran amant de la música anomenada Pop, però és cert que tinc certa debilitat per aquest grup, especialment després d'escoltar la cançó 'Shout'.

Us recomano aquest disc si voleu conéixer-los.

(Enllaç a la seva fitxa en el meu inventari de música).