dimecres, 7 de maig del 2008

Ús d'Alexa

Una de les meves responsabilitats dins de l'Ajuntament de Barcelona és tota la problemàtica relacionada amb els indicadors del web municipal (i, per extensió, tots aquells indicadors que hi poden estar relacionats).

En aquest sentit, ja fa temps que recollim mensualment les dades d'Alexa com una de les fonts d'informació que ens permet veure quina és l'evolució del web, en definitiva saber quina salut gaudeix.

Alexa - una empresa del grup Amazon - realitza un rànquing mundial de tots els webs en funció del tràfic rebut, situant el millor web en la posició 1, (actualment aquest lloc és per Yahoo!, el segon és per Google, el tercer per YouTube, etc).

De fet, un dels nostres problemes és que Alexa realitza un únic rànquing a nivell mundial, barrejant temàtiques i procedències en un mateix sac. Això pot provocar que tinguem un pitjor rànquing però, a la vegada, que haguem millorat dins de la nostra temàtica o dins dels webs del nostre país.

Sóc plenament conscient que les dades que aporta Alexa no són científiques, és a dir, no estan basades en mètodes estadístics sinó que són obtingudes mitjançant la informació obtinguda de la barra d'eines que Alexa ofereix a qui vulgui.

Dit amb terminologia estadística, les dades que proporciona Alexa no s'han obtingut d'una mostra representativa de l'univers (entre d'altres coses per què crec que és pràcticament impossible obtenir aquest univers), per tant, amb una mostra esbiaxada s'obtenen dades que no són vàlides (des del punt de vista de la ciència estadística).

Tanmateix, tot i aquesta manca de rigor científic, és una manera gratuïta de tenir un indicador per poder comparar-se amb d'altres organitzacions afins. A més, és un indicador a nivell mundial.

La veritat és que he avaluat altres sistemes per poder fer aquesta comparació, entre ells cal ressaltar els serveis de Nielsen Online.

Nielsen Online ofereix molts serveis estadístics, el que aquí ens ocupa és un servei 100% científic, basat en tecnologia de pannel, capaç de poder comparar estadísticament un site amb qualsevol altre site; però, desgraciadament, per l'Ajuntament de Barcelona no ens resulta útil ja que no ens aporta un nivell mundial, és a dir, hi ha països importants on Nielsen Online no té dades.

Podem comparar-nos amb sites de ciutats de qualsevol dels següents països:
 • Espanya, (of course!, sinó no ens oferirien el servei).
 • Alemanya.
 • França.
 • Gran Bretanya.
 • Itàlia.
 • Suïssa.
 • Estats Units d'Amèrica.
 • Brasil.
 • Austràlia.
 • Japó.
El llistat és prou important però personalment hi trobo a faltar dues grans àrees:
 • Països nòrdics: Suècia, Noruega, Finlàndia... especialment si tenim en compte que és en aquests països on la societat de la informació està més desenvolupada.
 • Països llatinoamericans: Argentina, Uruguai, Xile, Mèxic, ... sobretot per què són països que tradicionalment aporten moltes visites al web de Barcelona.
Per aquests motius, aquest servei de Nielsen Online no m'acaba de fer el pes.

D'altra banda, convé tenir present que, si som precisos, Alexa no dóna un índex de webs, el que fa és un índex de dominis.

La diferència és important, donat que hi ha molts sites, entre ells el de l'Ajuntament de Barcelona, que tenen més d'un domini. En el cas de Barcelona hi ha dos dominis principals: el bcn.es (el domini històric) i el bcn.cat (el domini oficial).

Gairebé tot el site es pot veure amb el domini bcn.es, en canvi amb el domini bcn.cat només es pot veure una part, per raons tècniques (complexes i costoses) encara no s'ha fet el canvi.

És cert que a Alexa se li pot dir que un site està format per varis dominis (per exemple gencat.es i gencat.net tenen el mateix rànquing: el de gencat.net) però no és el més habitual, (seguint amb l'exemple, gencat.es i gencat.net estan agrupats però no ho està gencat.cat que és el domini oficial).

En propers posts us aniré afegint les dades d'Alexa que anem recollint, (són dades plenament gratuïtes que es poden aconseguir al web d'Alexa, també la gent de Propolis fan un resum cada mes de les dades d'Alexa dels webs de les administracions públiques espanyoles).


Enllaços relacionats: