dilluns, 19 de maig del 2008

Vignette Collaboration

Acabo d'anar a una presentació del producte Vignette Collaboration.

La veritat és que hi anava, entre d'altres motius, per què pensava que era un producte que Vignette feia per a atendre a les necessitats (reals o no) que comporta l'adopció de la filosofia Web 2.0, (si més no, això és el que havia entès en la darrera reunió del 'Club de Usuarios de Vignette').Però m'he adonat que aquest producte no té aquest objectiu, (fet que no vol dir que no sigui un producte interessant).

Segons el que he entès, he reumit el següent, (deixant clar que no he provat el producte, estic indicant el que m'ha venut el tècnic de Vignette):

És una plataforma de col·laboració entre diferents persones, és, per tant, ideal per a intranets i, també, per extranets.

En aquesta eina tot gira al voltant del que es coneix com a comunitat, (un espai de treball on podem col·laborar) i l'objecte, (és el que utilitzem per a treballar dins de la comunitat).

Tot és absolutament parametritzable en aquesta eina, això fa que es pugui adaptar perfectament a les nostres necessitats.

Per exemple, les comunitats, per defecte, poden ser de 5 tipus diferents, però en podem crear nous tipus.

Dins de cada comunitat tindrem tota mena d'eines que ajudaran als seus membres a poden treballar plegats: agenda, gestiós de tasques, espais comuns, fòrums, blogs, wikis, tagging, etc.

A més, s'integra perfectament amb les eines que ja tinguem. Per exemple, podem veure una comunitat com una carpeta més del nostre explorador de Windows, d'aquesta manera, pujar, baixar, modificar documents és molt senzill i no cal explicar el funcionament de nous productes.

També és interessant el fet que tot objecte de l'eina té una adreça de correu associada, això fa que es pugui enviar un correu a una comunitat, o a un document, o a una convocatòria de reunió, etc.

D'altra banda, les cerques són molt potents en aquesta eina. Quan cerques una dada, no només et dóna els resultats que fan match, (en qualsevol obejcte, no només documents), sinó que, a més, t'ho dóna contextualitzat. T'indica, per exemple, que el document 1, que està dins de la comunitat A ha fet match amb la teva cerca, així, amb una simple ullada, pots veure quin resultat t'interessa més.

Com a tota eina de col·laboració, et permet crear workflows. Però, en aquest cas, aquests workflows no són només per a la modificació de documents sinó que són workflows per a qualsevol gestió de processos, per exemple, per a la gestió dels passos necessaris per a cobrir una vacant.

Tal com he comentat anteriorment, tots els objectes tenen assignada una adreça de correu, com a fet curiós això permet que es pugui interactuar amb l'eina via un smartphone, (per exemple, via BlackBerry). Pots fer una cerca via el mòbil, pots baixar/pujar un document, pots modificar l'estat d'un workflow, etc.

Resumint, sembla que és una bona eina per a la gestió interna (intranet/extranet) amb utilitats del web 2.0 (blogs, wikis, tagging, etc) però no és per a gestionar aquestes funcionalitats web 2.0 en un entorn web obert a tothom.

Enllaços relacionats: